VITAJTE NA STRÁNKACH MEDIAČNO – KONZULTAČNÉHO CENTRA CONSENSUS

Mediačno-konzultačné centrum CONSENSUS s.r.o.  je registrované na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky v zmysle príslušnej legislatívy. Platnosť registrácie je zverejnená na webovom sídle MS SR.


Prostredníctvom pracovísk v Žiline a Košiciach vám ponúkame možnosť mimosúdneho riešenia sporov a konfliktov v nasledovných oblastiach:

  • občianskoprávne spory
  • rodinné spory
  • pracovnoprávne spory
  • susedské spory
  • obchodné spory

MÁTE ZÁUJEM O BLIŽŠIE INFORMÁCIE O MOŽNOSTIACH MEDIÁCIE?

KONTAKTUJTE NÁS!

PRACOVISKO ŽILINA:
Mgr. Dušan Szkandera – 0911 232 444  zilina@consensus-mkc.sk
Mgr. Monika Vojtíková – 0903 214 360  vojtikova@consensus-mkc.sk

PRACOVISKO KOŠICE:
Ing. Peter Mlynárik – 0903 635 535   kosice@consensus-mkc.sk

EXTERNE SPOLUPRACUJÚCI MEDIÁTORI:
Ing. Alena Bušniaková – 0948 090 797  busniakova@consensus-mkc.sk